Din e-lærings samarbeidpatner

Om oss

Vi har relevant erfaring og kompetanse for å kunne tilby E-læringsutdanning for byggdrifter

Utdanningens pedagogiske opplegg

I det følgende vil vi belyse hvordan vi vil designe og gjennomføre E-læring for praksiskandidater til fagbrev byggdrifter.

Utdanningstilbudet er tilrettelagt for personer med mer enn fem års relevant praksis, som ønsker å tilegne seg kunnskaper for å kunne avlegge fagbrev som byggdrifter.  Med andre ord er utdanningen tilrettelagt for praksiskandidater. Praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev må bestå en yrkesteoretisk eksamen. E-læringsutdanningen tilbyr den yrkesteoretiske plattformen kandidatene trenger for å melde seg opp til yrkesteoretisk eksamen.

Utdanningen tilbys som E-læring. E-læring (forkortelse for elektronisk læring) inkluderer en rekke former for læringsarbeid der eleven benytter digitale verktøy for å motta lærestoff og oppgaver, arbeide med og diskutere disse, og levere sine besvarelser. Praksiskandidater er voksne med en bred erfaringsbakgrunn.  En utfordring med dette er at undervisningsinnholdet må være nært tilknyttet deres praksis, slik at undervisningen bidrar til nyttig læring slik den enkelte oppfatter det. I denne E-læringsutdanningen vil teori knyttes til relevant praksis, for å skape motivasjon for læring hos den voksne praksiskandidat

E-læringen

Lærerne har lang erfaring med å utdanne praksiskandidater til den teoretiske delen for fagbrev for byggdrifter. Vi har hatt over 100 deltakere hvor ca 30 har gjennomført 100% på nett. Vår erfaring er at denne måten å undervise på fungerer meget bra.

E-læringen vil forgå på følgende måte:

  1. Nettundervisning med gjennomgang av teori. Det blir gruppearbeid og mulighet for spørsmål til underviser.
  2. Tester med umiddelbar tilbakemelding via e-læringsplattformen.
  3. Innlevering av tekster og oppgaver med individuell tilbakemelding,