Lærerne har lang erfaring med å utdanne praksiskandidater til den teoretiske delen for fagbrev for byggdrifter. Vi har hatt over 100 deltakere hvor ca 30 har gjennomført 100% på nett. Vår erfaring er at denne måten å undervise på fungerer meget bra.

E-læringen vil forgå på følgende måte:

  1. Nettundervisning med gjennomgang av teori. Det blir gruppearbeid og mulighet for spørsmål til underviser.
  2. Tester med umiddelbar tilbakemelding via e-læringsplattformen.
  3. Innlevering av tekster og oppgaver med individuell tilbakemelding,